Internet Extranet Intranet Selitetty

Internet, Intranet, Extranet (IIE) — Mitä eroa niillä on?

Internet on kaikille tuttu termi ja käytät sitä tälläkin hetkellä. Se on maailmanlaajuinen toisiinsa kytkettyjen järjestelmien verkko joka yhdistää kaikki kyseiset laitteet toisiinsa.

Yksinkertaisimmillaan internet on julkinen verkko johon kuka tahansa pääsee käsiksi, intranet on osa syväverkkoa ja toimii organisaation sisällä, kun taas ekstranet (eng. extranet) on intranetin tyylinen suljettu verkkopalvelu joka yhdistää useampia yksityisiä sijainteja ja käyttäjiä (esim. monia toimistoja) samaan verkkopalveluun.

Mutta miksi internetin lisäksi tarvitaan muita verkkopalveluita kuten intranettiä ja extranettiä? Miksi kaikkea ei voisi vain tehdä internetin välityksellä? Oikeastaan kaiken saman voisi tehdä internetin välityksellä, mutta intranet ja ekstranet tekevät tietyistä asioista helpompia ja nopeampia.

Jos et ole työskennellyt toimistossa tai asiakkaiden kanssa, on hyvin todennäköistä ettet ole ikinä käyttänyt intra- tai ekstranettiä, mutta tämän artikkelin luettuasi osaat selittää nämä termit muillekin.

Alla olevasta kaaviosta näet näiden verkkotyyppien perustoimintalogiikan, joka sitten avataan tarkemmin.

Internet Intranet Ekstranet Kaavio Selitys
Large Separator Cloud

Internet — Yleinen julkinen verkko

Internet (International Network) on julkinen maailmanlaajuinen tietokoneiden ja tietoverkkojen verkosto, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Periaatteessa internet on maailman suurin WAN (Wide Area Network) eli laajaverkko joka kasvaa jatkuvasti.

Kun yhdistät laitteen internettiin, voit ladata tai jakaa tietoja muilta kyseiseen verkostoon liittyneiltä laitteilta. Tähän luetaan mukaan niin verkkosivujen selailu, sähköpostipalvelut kuin suoratoisto ja videopuhelutkin.

Internet tarjoaa tietoa joka hyödyttää laajaa yleisöä ja voit yhdistää internettiin mistä tahansa kunhan sinulla on internet-yhteys. Nämä seikat ovat päinvastaisia intra- ja ekstraneteissä.

Ongelmana internetissä onkin se, että jos haluat jakaa uutisia, tiedostoja tai viestejä vain tietyille henkilöille, täytyy ne piilottaa käyttäjätunnusten ja salasanojen taakse, hidastaen toimintaa ja vähentäen halua kommunikoida jos aina täytyy kirjautua sisään tai vaihdella salasanoja.

Tätä ongelmaa ratkaisemaan on monissa organisaatioissa ja yrityksissä otettu käyttöön intranet tai ekstranet.

Tiestikö?

Internet sai alkunsa sotilaallisena hankkeena Amerikassa 1960-luvulla, kulkien nimellä ARPANet.

Tämä pakettikytkentäinen verkko luotiin, jotta neljä tehokasta tutkimuskäytössä olevaa tietokonetta saataisiin kommunikoimaan keskenään, niiden sijaitessa eri puolilla maata.

Large Separator Cloud

Intranet — Organisaation sisäinen verkko

Intranet (Internal Restricted Access Network) on yksityinen verkko jota yksittäinen yritys tai taho käyttää kommunikointiväylänä työntekijöiden tai jäsenten kesken. Tämä on esimerkiksi toimiston tai koulun sisäinen verkko, johon pääsee yhdistämään ainoastaan paikan päältä (tai VPN yhteydellä).

Yritykset usein luovat oman intranetin julkaistakseen uutisia, työkaluja, lomakkeita ja ohjeita työntekijöilleen joita eivät halua ulkopuolisten tahojen näkevän.

Intranet palvelin sisäiselle verkolle

Jotta intranet pysyy piilossa julkisesta internetistä, täytyy se suojata palomuurilla jonka kautta vain sallitut käyttäjät pääsevät luomaan yhteyden.

Palomuurin sisäpuolella ei tarvitse yhdistää internettiin jotta voisi tutkia intranetin sisältöä.

Jos organisaatiolla on useita toimistoja tai työntekijät tekevät etätöitä, täytyy intranettiin päästäkseen luoda salattu VPN yhteys, jonka avulla palomuuri voi päästää yhteyden läpi ja näyttää sisällön käyttäjälle.

Jatkuvan VPN-yhteyden luominen ei ole kuitenkaan tarpeeksi kätevää jos yhteistyökumppanien tai asiakkaiden pitää päästä käsiksi näihin intranetissä oleviin palveluihin, jonka ratkaisemiseksi intranet voidaan laajentaa ekstranetiksi.

Large Separator Cloud

Ekstranet — Yrityksen ja asiakkaan välinen verkko

Ekstranet on intranettiä laajempi verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on auttaa toteuttamaan intranettiä tarkempi palvelu organisaation ulkopuolelle, kuten asiakkaille tai toimiston ulkopuolisille yhteistyökumppaneille.

Ekstranet luodaan yleensä sillä tarkoitusperällä että organisaatio mahdollistaa tehokkaamman kommunikaatioväylän erinäisten kumppaninen välillä, jakaen tärkeitä uutisia ja tiedostoja vain asianmukaisille tahoille.

Vaikka ekstranet vaatii myös palomuurin, eroaa se intranetistä siinä, että se vaatii palomuurin ulkopuolisilta tahoilta internet-yhteyden, jonka avulla pääsee yhdistämään palomuurin läpi käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Extranet palvelin laajalle verkolle

Ekstranet voi tarjota käyttäjilleen samoja asioita kuin intranet, mutta useimmiten ne luodaan tiettyä tarkoitusta varten, kuten mahdollistamaan ostosten tekeminen tai erinäisten saldojen tarkistus.

Esimerkkejä ekstranet-palveluista on esimerkiksi verkkopankit ja verkkokaupat joissa verkkoon pääsevät yhdistämään vain hyväksytyt rekisteröityneet käyttäjät, mutta esimerkiksi myös palvelut jotka tarjoavat pelkkiä uutisia sisäpiirin jäsenille, lasketaan ekstranet-palveluksi.

Large Separator Cloud

Intranetin ja Ekstranetin hyödyt ja haitat

Isoin syy miksi intranettiä käytetään on sen tarjoama kätevä pääsy organisaation omaan ekosysteemiin, josta saa kaikki tarvittavat tiedot ja työkalut heti, joutumatta yhdistämään ulkopuolisiin palveluihin. Tämä myös madaltaa rimaa kommunikointiin verkossa olevien käyttäjien kanssa, sillä ei tarvitse nähdä vaivaa erinäisten palveluiden välillä hyppimiseen tai salasanojen muistelemiseen.

Ekstranet tarjoaa samat hyödyt kuin intranet, mutta tarjoaa ne myös organisaation ulkopuolelle, halutuille tahoille. Jos esimerkiksi tietty taho tekee paljon suuria tilauksia verkkokaupastasi, voit tarjota heille pääsyn päivittämään ja muokkaamaan tilauksiaan helpommin omien tunnuksien avulla.

Molemmat verkot ovat yleisesti myös huomattavasti nopeampia verrattuna internettiin sillä tiedon ei tarvitse kulkea useiden palvelimien kautta määränpäähänsä.

Nykyaikaa…

Intranetin ja ekstranetin tarve vähenee jatkuvasti, sillä uudet kommunikointivälineet kuten Slack ja Microsoft Teams tarjoavat ilmaisen ja helppokäyttöisen vastineen koko organisaation sisäiseen ja jopa ulkoiseen kommunikointiin ja tiedostojen jakamiseen.

Isoimmat ongelma molemmissa verkkopalveluissa liittyvätkin kustannuksiin ja ylläpitoon. Jotta intranet tai ekstranet voidaan luoda, tarvitaan niitä varten oma palvelin johon kaikki tiedot ladataan ja jonka verkosta kytketyt laitteet voivat sitten ne noutaa.

Palvelimen hankintahinta ja ylläpito voi olla hyvinkin kallista ja vaatii jatkuvaa ylläpitoa tietoturvan ja mahdollisten vikojen osalta. Täytyy myös varmistua että kaista riittää kaikille yhdistetyille laitteille tasapuolisesti jotta verkko ei hidastu.

Tämän takia organisaatioilla onkin monesti vaikeuksia perustella näiden yksityisten verkkojen perustaminen täysin pätevien ilmaisten internetissä toimivien palveluiden sijasta.

Scroll to Top